URNES HJORTEFARM

Hjortefarmen vart påbegynt hausten 2004, og sidan den gong har talet på hjorteflokken gradvis bygd seg opp til dagens tal som er omlag 60 dyr med stort og smått. Urnes Hjortefarm tilbyr godkjent hjortekjøt, heile/halve dyr, eller stykkdelt og vakuumert. Omvisning for grupper - bestilling på førehand.

Kontakt: Svein Wergeland, Odd John Bugge

Tlf. 48039993/90600218

e-post: urnesgard@urnes.no