Prosjektet Matopplevingar i Luster

Matopplevingar i Luster


Lustramat SA og Fjordatunet i Kroken er ansvarleg for prosjektet. Det er planlagt å bruka 2 år på arbeidet.


Prosjektet kom i gong 01.09.2014, då var Valborg Heløy på plass på kontoret i Fjordatunet.


Målsetjing er:


1. Utvikla og vidareføra lokale matopplevingar og tradisjonar med mål om å gjere dette tigjengeleg for folk flest.


2. Få opp eit breiare utval og mengder av lokalprodusert mat.


3. Utvikla eit "hurtigmatkonsept" basert på lokale produkt.


4. Etablera effektive salskanalar for lokalmat-produsentar til serveringsbedrifter og butikkar i regionen.


5. Utvikla Lustramat som ei merkevare.


Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Luster kommune har tildelt kr.180 000  til å drifta prosjektet første året. Det siste året er det tildelt kr.210 000.