KJP OG DISTRIBUSJON

Du finn i dag Lustramat produkt i fire daglegvarebutikkar i Luster kommune: Spar Luster, Spar Gaupne, Coop Nrkjp Skjolden, Solvornbui. I tillegg fr du kjpa Lustramat varer p Meny p Sogningen storsenter i Sogndal. 

Dersom nokon nskjer kjpa inn produkt fr den enkelte produsent, ta direkte kontakt med kvar enkelt (sj kontaktinformasjon under "produsentar"). Er det aktuelt kjpa inn fr fleire produsentar, ta kontakt p tlf. 91 53 27 84, e-post: marianne.bugge@luster.kommune.no