FjordAngus

Fjord Angus er en gruppering bestående av  frittstående Angus produsenter i Indre Sogn, Luster og Sogndal.

Det er utarbeidet retningslinjer som omfatter krav til slaktekvalitet, oppstalling, medlemskap i Anguslaget og oppfølging av målinger

og registreringer i storfekjøttkontollen.

Det er og et ønske at gården skal presentere seg slik at den kan ta i mot besøk av forbrukere/kunder.

Fjord Angus er et registrert merkevare som er beskyttet gjennom merkevareregisteret.

 

Vår filosofi er at vi skal ha et dyrehold hvor vi legger forholdene til rette , slik at dyra i størst mulig grad får dekket sine naturlige behov.
Vi legger stor vekt på kontakt med og handtering av dyra helt fra de er kalv, noe som gjør at de blir lette å arbeide med.
Kjøttkvaliteten blir også bedre p.g.a. roligere dyr ved frakt og slakting.

Kontakt: Steinar Schanke, 6873 Marifjøra

tlf. 402 44 688 

e-post: sschanke@online.no

Heimeside: www.fjordangus.no