SOGNEFJORD NATURKJØKKEN

Vidar Aasen driv fisk- og skalldyrproduksjon i Solvorn. Råvarene kjem frå Lustrafjorden! Røykt ål, peparlaks, røykelaks og kreps er nokre av produkta han tilbyr.

Kontakt: Vidar Aasen

tlf. 952 03 277

e-post: sogn.naturmat@c2i.net

Heimeside: