KROKEN FRUKT OG BÆR

Anne Lise Haukadal frå Kroken produserer eit utal sortar limonadar, syltetøy, saft, eddikar, oljar, tørka blomster m.m.

 

 

Kontakt: Anne Lise Haukadal

tlf. 97167262

e-post: haukadal@online.no

Heimeside: www.haukadal.no