Urnes Gard

På Urnes Gard vert det produsert ulike produkt av frukt og bær.Alle produkta utanom eplemosten vertvidareforedla på garden. Både saft og syltetøy inneheld svært lite sukker. Eplemosten er 100% fruktsaft utan tilsetning av noko slag. 

URNES GARD

Kontakt: Britt og Odd John Bugge


Tlf. 93 42 63 99/90600218


E-post: urnes-gard@urnes.no


Heimeside: www.urnes.no