Lustrafjorden kjøt og fisk

LUSTRAFJORDEN KJØT OG FISK

Dag V. Wergeland vidareforedlar kjøt, i hovudsak frå hjort og rein til spekekjøt og viltspekepølse. Tilbod om nedskjering av kjøt. Røykt laks kjem òg til i vareutvalet etterkvart. Produksjonen skjer i næringstunet i Kroken.

Kontakt: Dag Wergeland


Tlf. 93 42 46 40


E-post: dagwergeland@yahoo.no