Lustrabakst

Lustrabakst vert drive av Hildegunn Øygard Hansen frå Gaupne. Ho lagar lefsekling, div. anna takkebakst og driv med catering hovudsakeleg basert på lokale råvarer og produkt.

Kontakt: Hildegunn Ø. Hansen;


tlf. 957 28 562


e-post: hi-oey@online.no