Larsagarden

Larsagarden ligg i den gamle klyngetunet på Bolstad i Skjolden. Her kan du få kjøpt produkt frå geit, storfe, gris, høns og gås.

Kontakt: Andreas Wiese, 6876 Skjolden


Tlf. 99226240


E-post: andreas@leanfish.no