Produsentar

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=zkn28oEYg11g.k1ADbi9PFMqk" width="640" height="480"></iframe>

Du finn i dag Lustramat produkt i fire daglegvarebutikkar i Luster kommune: Spar Luster, Spar Gaupne, Coop Nærkjøp Skjolden, Solvornbui. I tillegg får du kjøpa Lustramat varer på Meny på Sogningen storsenter i Sogndal.


Dersom nokon ønskjer å kjøpa inn produkt frå den enkelte produsent, ta direkte kontakt med kvar enkelt.

PRODUSENTAR